Үйлдвэр

Weaving Workshop
Cutting Room

Нэхмэлийн цех

Тайрах өрөө

Sewing Area
Packing Room

Оёдлын талбай

Савлах өрөө

Warehouse
Workshop

Агуулах

Семинар